Punt 7. Torrassa del Pi

Quan en 1543 Francesc de Borja va arribar a Gandia com a duc, va reforçar la seguretat de la ciutat millorant els fossats, terraplens i trams deteriorats de la muralla. De seguida es va adonar, no obstant això, que la vila estava molt desprotegida, especialment el barri d'extramurs o Vilanova del Trapig, on es concentraven els artesans i centres productors de sucre del ducat. És per aquest motiu que ràpidament es va decidir ampliar la muralla per tancar també aquest sector, obligant a treballar en ella als vassalls moriscos del Raval.

La veritat és que abans d'estar finalitzades les obres ja van quedar desfasades, ja que, amb l'arribada dels nous canons i altres armes d'artilleria, es van trobar amb la necessitat de rebaixar els perfils de les muralles, eliminar torres i substituir-les per torrasses amb plataformes d'artilleria, com aquesta en el qual ens trobem.

Direcció: Torrassa del Pi, Carrer de Sant Rafael, 52, Gandia, Espanya