Punt 2. Col·legiata de Santa Maria

Si hi ha alguna cosa que ha d'agrair el veïnat de Gandia a la família Borja és la gran quantitat de patrimoni arquitectònic que ens han deixat i, sobretot, la universalització del topònim de la nostra ciutat. Bona mostra és l'església col·legiata de Santa Maria. Els ducs reials de Gandia, Alfons d'Aragó, anomenat El Vell, i el seu fill Alfons, anomenat el Jove, van enderrocar el temple original per a construir un de nou, encara que només van tenir temps d'acabar una primera fase, fins a la porta de Santa Maria.

L'arribada de la família Borja a la ciutat impulsaria la finalització del temple. Concretament, sota les directrius de Maria Enríquez, dona del segon duc de Gandia, es va acabar de construir el temple, tancant-lo per ponent amb la nova porta dels apòstols. A més, va aconseguir que el seu sogre, el papa Alexandre VI, l'elevés al rang de col·legiata i va atreure a alguns dels artistes més importants del moment.

Direcció: Col·legiata de Santa Maria de Gandia, Carrer de l'Abadia, Gandia, Espanya