Punt 1. Plaça Major de Gandia

Tot poble, vila o ciutat té una plaça Major i Gandia no podia ser menys. És en este punt, nucli fundacional de la nostra urbs, on comença la ruta Territori Borja. La plaça Major de Gandia guarda pràcticament la mateixa fisonomia des de finals del segle XIII. Ja trobem referència el 1268 de la seua zona porxada i el mercat dels dimarts. I és que des de sempre ha estat una plaça amb molta activitat comercial.

Ara la trobeu tota plena de bars i restaurants, però abans, en les primeres dos dècades de la fundació de la ciutat, hi havia obradors, carnisseries, pescateries, forns o negocis artesanals.

Després de la conquesta de Jaume I es va manar construir en aquesta plaça l'església, així com també la Casa del Consell, la Cort del Justícia, la presó i l’almodí o dipòsit de blat per al proveïment municipal. En 1485, el cardenal Roderic de Borja i futur papa Alexandre VI, va adquirir el ducat de Gandia per a deixar als seus fills unes fèrtils terres, on creixia la canyamel.

Direcció: Plaça Major, Gandia, Espanya